Mycket kan bli fel
Det här med att vara företagare är inte alltid så lätt. Mycket kan bli fel, men då finns Mats Carlsson där, som med stort personligt engagemang hjälper till att bringa ljus i mörkret. Mats är godkänd revisor och ägare till LR Revision.
Han granskar företags bokslut, ger råd och konsultation samt hjälper till med företagsvärderingar vid överlåtelser och köp.
- Revision är den största biten, säger Mats. Vanliga fel är att företagaren dragit av kostnader som inte är avdragsgilla eller inte beaktat alla poster som borde beaktats.

Mats kan alltid nås, utanför arbetstid finns han på mobilen. Vid fastighetsköp kan Mats värdera rörelsen och göra en bedömning av företagets värde. Han hjälper till att lägga upp köpet, överlåtelsen eller försäljningen. Mats hjälper också till med rådgivning i skattefrågor och med hur företagaren ska få ut så mycket som möjligt av sitt företag. I vissa frågor samarbetar han med skattejurister och andra jurister. Han ger råd om hur mycket lön företagaren bör ta ut, hur mycket som bör sättas in på pensionsförsäkring, vad som ska göras med resterande och framförallt försäkringsskyddet.
- Många företagare tänker inte på försäkringsskyddet, säger Mats.

LR Revision

Bransch:
Revision

Telefon: 090-108055
Fax: 090-121693


Email:
mats.carlsson@lrrevision.se

Hemsida:
www.lrrevision.se

Adress:
LR Revision
Västra Esplanaden 19
90325 Umeå

| 13 SENASTE FÖRETAGEN